Życie jest ważniejsze...

Kim byli wszyscy Jezusowie? (6 854)

Temat jest na tyle obszerny, że muszę publikować w odcinkach. Dziś kilka opowieści z różnych kultur na temat ich najważniejszych postaci boskich.

Egipt - Horus (3000 p n.e.) urodzony po zwiastowaniu przez Totha, 25 grudnia, niepokalanie poczęty przez świętego ducha Nefa (dzięki magicznej mocy matki) syn dziewicy Izydy, utożsamiany czasem ze swoim ojcem Ozyrysem. Narodzinom towarzyszyła gwiazda na wschodzie. Powitany został przez trzech królów (w starożytności gwiazdy Pasa Oriona, tak ważne dla Egipcjan, nazywano trzema królami), mając lat 12 nauczał, mając lat 30 został ochrzczony i stał się kapłanem, był wędrownym nauczycielem i miał 12 uczniów, chodził po wodzie, uzdrawiał chorych, nazywany był Prawdą, światłem, Synem Bożym, Dobrym Pasterzem, Barankiem Bożym. Na skutek zdrady Tyfona został ukrzyżowany, zmartwychwstał po trzech dniach.

Grecja - Attis z Frygii (1200 p.n.e.), syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, ukrzyżowany, zmartwychwstał po trzech dniach.

Persja - Mitra (1200 p.n.e.), mitraizm był religią wojowników, głównym wyznaniem w konstantyńskim Rzymie, mitraitą był cesarz Konstantyn, który uczynił chrześcijaństwo religią państwową (ale sam go nie przyjął), kapłani Mitry mieli tatuowany na czole krzyż zodiakalny. Mitra także był synem dziewicy, urodzonym 25 grudnia. Odwiedził go mędrzec przynosząc mu złoto, kadziło i mirrę. Mitra czynił cuda, miał 12 uczniów, zmarł ukrzyżowany, zmartwychwstał po trzech dniach. Nazywany był Prawdą i światłością, świętym dniem Mitry była niedziela - dzień Słońca, w języku angielskim do dziś nosząca tę nazwę (sunday). Czciciele Mitry rytualnie jedli chleb i pili wino - wierząc, że jedzą ciało i piją krew Mitry. I Mitra miał też klucze do nieba.

Indie - Kriszna (900 p.n.e.), syn dziewicy, którego narodzinom towarzyszyła gwiazda, czynił cuda, miał uczniów, zmartwychwstał.

Grecja - Dionizos (500 p.n.e.), syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, wędrowny nauczyciel, czyniący cuda, przemieniał wodę w wino, nazywano go Królem Królów, Alfą i Omegą, Synem Bożym. Zmartwychwstał.

Indie - Budda Sakia, Bermudy - Salivahana, Skandynawia - Odyn, Chaldea - Crite, Persja - Zoroaster, Fenicja - Baal (Pan), Tybel - Indra, Afganistan - Bali, Nepal - Jao, Syria - Tammuz, Frygia - Atis, Tracja - Xamolxis, Assyria - Adad, Syjam - Deva Tat, Teby - Alcides, Japonia - Beddru, Druidzki Hesus (Eros), Galia - Thor, syn Odyna, Meksyk - Quexalcot, Chiny - Fohi i inni.

Quexalcot czy Quexalcoal jest jeszcze o tyle ciekawy, że urodziła go matka dziewica i miał złego brata bliźniaka Xoloti. Zupełnie jak Jezus, który (według niektórych) miał brata Lucyfera...

I oczywiście Jezus, urodzony z dziewicy, 25 grudnia, miejsce tych narodzin Trzem Królom (i innym, choćby pasterzom) wskazała gwiazda na wschodzie, nauczał już jako dwunastolatek, mając lat 30 przyjął chrzest w Jordanie, miał 12 uczniów i czynił cuda - uzdrawiał, zamieniał wodę w wino, wskrzeszał, chodził po wodzie. Nazywano go Królem Królów, Synem Boga, światłem świata, Alfą i Omegą, Barankiem Bożym. Zdradzony został ukrzyżowany, po trzech dniach zmartwychwstał i później wstąpił do nieba. Warto też wspomnieć, że na najstarszym znanym wizerunku Jezusa (dobrego pasterza) z III wieku jest on przedstawiony jako młodzieniec bez brody i z krótkimi włosami. Wygląda zupełnie jak Mitra.

To nie są podobne historie. To jest ta sama historia.

A co z niej wynika - niebawem.

© 2017-2023   Jan Syski // wszystkie prawa zastrzeżone