Życie jest ważniejsze...

Mamy wpływ na karmę, możemy zmienić matrycę, system (842)

W ewangelii Jana czy w Leviticonie Jezus wyjaśnia dlaczego został na Ziemię przysłany. 

Albowiem Bóg nie posłał Syna na świat by ten świat sądził, ale by świat mógł być przezeń ocalony. 

A konkretnie Jezus wyszedł poza prawo karmy, przełamał schemat. I dlatego od tamtej pory każdy człowiek może to osiągnąć, może zmienić schemat, pole, karmę… Nie musi jej „odrabiać”, nie musi przyjmować dokładnie tego i w taki sposób w jaki „zostało zapisane w górze”. 

Bo skoro coś raz zostało zrobione, staje się dostępne ludzkości, a więc „można” „naśladować” (w szerokim znaczeniu) Jezusa, jest to możliwe, jest wykonalne (zostało zapisane w Akashy). Księga Zohar – święta księga kabalistów – mówi, że śmierć wielkiego kabalisty (a według tej tradycji Jezus oczywiście był kabalistą) pomaga oczyścić jego pokolenie z grzechów. To jest geneza umierania za (nasze) grzechy. Każdy, kto studiuje Kabałę nazywany jest „Synem Boga”, „Synem Jedynego”, „Synem Ojca”.

Ideę Akashy próbował wprowadzić do nauki Rupert Sheldrake pisząc o polu morfogenetycznym. Dowody, które przedstawił zostały, co tu dużo mówić, wyśmiane przez świat nauki. Według Sheldrake'a każdy system (ludzie, zwierzęta...) jest regulowany także przez pole morfogenetyczne, które jest swego rodzaju matrycą, w której zostają zapisane doświadczenia poszczególnych przedstawicieli gatunku i  w ten sposób, poprzez „rezonans morficzny” stają się dostępne pozostałym osobnikom. Jednym z przykładów podawanych przez Sheldrake'a były małpy tego samego gatunku zamieszkujące sąsiednie wyspy. Pomiędzy wyspami nie było żadnego kontaktu, małpy nie mogły więc migrować. Jednym z ich przysmaków były słodkie bulwy, które po wydobyciu z ziemi były oczywiście zapiaszczone. Pewnego dnia małpy na jednej z wysp nauczyły się myć bulwy przed zjedzeniem. W krótkim czasie robiły to wszystkie małpy na wszystkich wyspach. W ten sposób powstaje swoista pamięć gatunkowa.

Do tego pola odwołuje się oczywiście terapia systemowa (ustawienia rodzinne, konstelacje rodzinne, ustawienia hellingerowskie).

Teoria Ruperta Sheldrake'a koresponduje oczywiście z ezoteryczną wiedzą na temat Akashy, czy też Kroniki Akashy. Kiedy ktoś czegoś dokona, innym jest później dużo łatwiej dokonać tego samego. A każde wydarzenie i cała wiedza ludzkości, nawet ta „zaginiona”, są dostępne w Akashy. Rezonans morficzny bywa tłumaczony splątaniem kwantowym, są to jednak pojęcia na tyle nowe, że trudno wyrokować czy słusznie.

O tym samym mówi kabała na przykład przy okazji kabalistycznego uzdrawiania – trzeba zmienić zapis w matrycy, żeby zaistniał skutek. Na tej samej zasadzie opiera się kabalistyczna astrologia (zupełnie inna od nie-kabalistycznej), ale to temat na inną okazję.


© 2017-2023   Jan Syski // wszystkie prawa zastrzeżone