Zakon Jed

Słuchaj

Nie słyszysz, bo nie słuchasz
Nie wiesz, bo nie słuchasz
Nie rozumiesz, bo nie słuchasz
Słuchaj

Ludzkie ciało jest doskonałe
Nie potrzebujesz instrumentów
Nie potrzebujesz kamieni
Słuchaj

[***]
Słuchaj

Ludzie wolą żyć w mroku. Bo wyjście z mroku wiąże się z wzięciem odpowiedzialności. Bo łatwiej jest winić kogoś i coś niż wstać. Dlatego ludzie nie chcą wyjść z mroku i dlatego nienawidzą tych, którzy wyszli i którzy pokazują im drogę. A twoim zadaniem nie jest wskazywanie drogi. Jest nim stanie na straży pokoju.

Z Księgi Kamieni


Pierwszy cytowany fragment można sprowadzić do jednego, powtórzonego trzykrotnie, nakazu. Czy może raczej zalecenia, albo wskazówki, bo w przypadku Zakonu ciężko mówić o nakazach. Stając się Jed podejmujesz pewne (wiążące) decyzje życiowe, bierzesz tę odpowiedzialność, „wychodzisz z mroku”. Zatem nakazy nie są potrzebne. Poza tym stoją w sprzeczności z jednym z fundamentalnych praw Wszechświata – człowiek ma wolną wolę.

Kiedy czegoś nie wiesz – słuchaj. A czym się słucha?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Samo zaś pytanie – absurdalne. Jest to jednak iluzja. Czy może termin „słuchać” ma po prostu znacznie szersze znaczenie niż potocznie. Bo „ciało ludzkie jest doskonałe” i „nie potrzebuje instrumentów”.

Wsłuchuj się w w swoje ciało. Zadawaj pytania i oczekuj odpowiedzi. Otwieraj się na odpowiedzi. Naucz się słuchać i naucz się ufać. Wówczas wydobędziesz się z iluzji i przestaniesz być ofiarą wszelkich manipulacji. Ale najpierw słuchaj. Nie słyszysz, bo nie słuchasz.

Nie rozumiesz bo nie słuchasz. Po co nam rozumienie?

Ludzie nie chcą rozumieć, chcą żyć w mroku. Chcą nie musieć podejmować decyzji. Nie chcą by ktoś burzył im wygodny świat, w którym wszystko jest łatwe.

Ale... Twoim zadaniem nie jest pokazywanie drogi. Jeśli czujesz w sobie taką „misję” to znaczy, że masz jeszcze sporo do zrozumienia. Twoim zdaniem jest stanie na straży pokoju bo Jed są strażnikami pokoju. A więc najpierw się do tego przygotuj. Nie wiesz czym jest pokój, bo nie słuchasz. Nie wiesz jak się przygotować bo nie słuchasz. Słuchaj.

Moc jest z Tobą, zawsze.