Zakon Jed

Ćwiczenia

Jednym z fundamentów Jedizmu jest praca nad sobą, doskonalenie się w różnych aspektach, dążenie do mistrzostwa. Temu służą codzienne medytacje, temu tez służą różnorakie ćwiczenia, które adept poznaje na swojej ścieżce często otrzymując od mistrza precyzyjnie spersonifikowane wskazówki. Ćwiczenia te mogą dotyczyć sfery fizycznej, mentalnej, emocjonalnej albo duchowej. Zazwyczaj zaś dotyczą jednocześnie więcej niż jednej sfery.

Religia Jed w Polsce


Medytuj i rozważ, znajdź swoją odpowiedź na poniższe pytanie:
Jak to możliwe, że wszystkie poniższe pozornie sprzeczne twierdzenia są prawdziwe:


Moc jest z Tobą, zawsze.